Korduma kippuvad küsimused

LIIKMEMAKSUST

Mis ma saan tasudes liidule igakuiselt liikmemaksu?

Tartu AL maksab laekunud liikmemaksust igakuiselt edasi Eesti Arstide Liidule 11,35 eurot, millest kaetakse kindlustusfirmale vastutuskindlustuslepingu eest, kogutakse streigifondi ning toimetatakse ja saadetakse ajakiri „Eesti Arst“. Ülejäänud liikmemaksu kasutab Tartu AL tegevuskuludeks, et tagada liidu jätkusuutlikkus.

Kes otsustab liikmemaksu suuruse?

Kui olete otsustanud astuda liikmeks ükskõik millisesse ühingusse, on liikme kohustus järgida põhikirja ning liikme kohustusi. Põhikiri kehtestab reeglid liidu tegevuseks nii üldkogule, valitavale juhatusele kui ka liikmele. Üldkogu pädevuses on hääletada liikmemaksu suurus ja tasumise kord. Juhatusel on kohustus järgida liikmemaksu laekumist, liikmel on kohustus tasuda kehtestatud korras liikmemaks.

LIIKMESTAATUS

Millist kasu saan liitu kuulumisest?

Tartu AL on kutseliit, mille alaliik on ametühing. Suurim ametühingu partner on SA TÜ Kliinikum.
Liidu eesmärk on oma tegevusega kaasa aidata sellele, et meil oleksid hästi kvalifitseeritud arstid; taotleda, et nad oleksid tasustatud oma töö vääriliselt ja töötaksid optimaalsetes töötingimustes. TAL toetab oma liikmeid töö- ja kutsealaste huvide realiseerimisel ning tagab õigusabi.

Miks ma ei saa olla üheaegselt TAL ja ENÜ liige?

TAL ja ENÜ on kaks iseseisvat juriidilist isikut, kuid mõlemad ühingud kuuluvad ühinguid ühendavasse organisatsiooni Eesti Arstide Liitu (EAL). Liidud tasuvad laekunud liikmemaksust osa edasi EAL-le, millega kindlustavad oma liikmeid vastustuskindlustusega. Kuuludes mõlemasse ühingusse, maksab liige topelt liikmemaksu, kuid on kindlustatud ühe ühingu poolt.

Seeniorid saame kokku:

Seeniorarstide kogunemispaik on
kohvik "Pihlakas",
mis asub Poe tänava
ja Vabaduse puiestee nurgal.
Koguneme endiselt iga kalendrikuu
esimesel kolmapäeval kell 13.00 !


Please publish modules in offcanvas position.