Liikmeinfo

Liikmeks saamine.

Liikmeks võivad astuda kõik Eesti Vabariigis arstikutset omavad isikud. Liikmeks vastuvõtmise otsustab eestseisus liikmeks astuja kirjaliku avalduse põhjal. Eestseisusel on õigus nõuda liikmeks astujalt dokumente, mis tõendavad isiku vastavust põhikirjas sätestatule.

Tartu Arstide Liidu liikmeks astumise avalduse esitamiseks on kolm võimalust:

Liikmemaks

Liidu kõrgeimaks organiks on üldkogu koosolek, mis tuleb kokku vähemalt üks kord aastas vastavalt eestseisuse poolt kindlaks määratud ajal. Üldkoosoleku pädevuses on füüsilistest isikutest liikmete liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine.

Tartu Arstide Liidu liikmemaks on:

  • töötaval arstil ja residendil 1 % põhipalgast, kuid mitte vähem kui 20 € kuus;
  • mittetöötaval arstil 20 € aastas.

Liidu liikmemaksu tasumise võimalused on:

  • oma töökoha raamatupidamise kaudu, esitades raamatupidamisele avalduse igakuiseks liikmemaksu kinnipidamiseks Teie töötasult, avalduse saab siit
  • sõlmides püsikorralduslepingu pangas
  • üle kanda oma pangakontolt kas iga kuu või kokkuleppel kvartalite kaupa

Swedbank EE102200221012307910
SEB EE721010220005412010

 NB! Töökoha vahetusel või töölepingu muutuste korral tuleks meeles pidada uue avalduse esitamist oma töökoha raamatupidamisele.

Liidust välja astumine

Tartu Arstide Liidust saab välja astuda saates eestseisusele avalduse, kas oma e-maililt või posti teel ning tasudes liikmemaksu võla.

Seeniorid saame kokku:

Seeniorarstide kogunemispaik on
kohvik "Pihlakas",
mis asub Poe tänava
ja Vabaduse puiestee nurgal.
Koguneme endiselt iga kalendrikuu
esimesel kolmapäeval kell 13.00 !


Please publish modules in offcanvas position.